fbpx

Rólunk

Elérhetőségeink:

 • telefon:0036-84/503-126
 • mobil:0036-30/779-5732
 • mobil:0036-30/520-6136
 • 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 73.
 • e-mail:tortenetipark@gmail.com

Támogatóink:

Alapítványunkról:

Az alapítvány célja:

Az alapítvány célja, hogy Emlékházat, Történeti Parkot és hozzákapcsolódóan Gyermek és Ifjúsági tábor keretei között működő Erdei Iskolákat hozzon létre és ezen létesítmények fenntartásával megteremtse annak feltételét, hogy a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával szolgálja a hagyományőrzést és a természettudatos szemlélet kialakulását.

Az alapítvány oktató-nevelő tevékenységével segítséget kíván nyújtani a család működő képességének megtartásához, valódi társadalmi szerepének betöltéséhez. Alapítvány úgy kívánja tevékenységét komplexen végezni, hogy közben megvalósulhasson a betegség megelőzés valamint az egészség megőrzés és a rehabilitáció is.

Továbbá:

 • Megismertessük gyermekeinkkel, látogatóinkkal a hagyományainkat és a múltunkat valós formájában, hogy az tovább élhessen és irányt mutasson számukra, identitástudatuk, önképük, nemzeti elkötelezettségük és nemzeti együvé tartozásuk megerősödjék.
 • A hagyományos szakmák gyakorlati művelésére, kétkezi gyakorlására lehetőséget adjunk, bevonva egyéni látogatóinkat, csoportjainkat a szakma alapjainak fortélyaiba.
 • Az Erdei iskola kiszabadulást és felüdülést nyújtson a gyermekek számára. Örömteli tanulást, jó levegőt, egészséges feltöltődést biztosítson.
 • Hangsúlyt fektetünk arra, hogy megtapasztalják azt, hogy milyen öröm tevékenykedni a környezetük érdekében.
 • Fontos szerepet szánunk a szülőkkel való konzultációknak. Törekszünk arra, hogy a szülők és a gyerekek együtt tanulják meg nálunk a konfliktusok kezelését és a tiszteletteljes kommunikációt.
 • Lehetőséget adjunk egészségügyi prevenciós felmérésre, tanácsadásra, valamint a kórházi kezelést követő rehabilitációra, életmód tanácsadásra, oktatásra.

Az Alapítvány fenti céljait az alábbi konkrét tevékenységek kifejtésével kívánja elérni :

 • Az Alapítvány tartós közérdekű célja megvalósítása és közhasznú tevékenységeinek kifejtése érdekében Emlékházat, Történeti Parkot, valamint Gyermek és Ifjúsági tábor keretei között működő Erdei Iskolákat kíván alapítani és fenntartani.
 • Megszervezi a létesítményeiben folyó oktatási munkát, korszerű, a gyakorlatban hasznosítható színvonalas tematika kidolgozásával.
 • Megszervezi a létesítményeiben folyó betegségmegelőző és egészségmegőrző valamit, rehabilitációs munkát.
 • Gondoskodik róla, hogy a Történeti Park funkciójának megfelelően ismereteket közvetítsen, szolgálja a hagyományőrzést. Céljainak megvalósulásával legyen a múltunk, az értékeink megőrzésének és megismerésének eszköze.
 • Gondoskodik róla, hogy Erdei Iskola szolgálja az egészség, valamint a természet tudatos szemlélet kialakulását, segítsen a betegségmegelőzésben és az egészségmegőrzésben, rehabilitációban
 • Gondoskodik róla, hogy az Erdei Iskola betöltse célját és valóban „idillikus” kiszabadulást és felüdülést nyújtson a gyermekek számára. Jelentsen örömteli tanulást, jó levegőt, egészséges feltöltődést.
 • Gondoskodik, hogy létesítményeiben szervezett módon megvalósuljon a szülök- gyermekek részére nyújtott tanácsadás, konfliktus kezelés módszereinek tanítása.
 • Kapcsolatot tart fenn hasonló tevékenységet ellátó intézményekkel és szervezetekkel.

Az Alapítvány kuratóriuma:

 • Sósfalvi Ede Ferenc– elnök
 • Dr. Szentmihályi Szabó Péterné – tag, alelnök
 • Ulbert Erzsébet – tag
 • Jankovics Soós Katalin – tag
 • Niczky Emőke – tag
 • Vass Gyula – tag
 • Turcsányi Sándor – tag

Az Alapítvány Tanácsadó Testülete:

 • Dr. Szentmihályi Szabó Péterné
 • Marczali Tamás, Kőröshegy Önkormányzat, Polgármester
 • Dr. habil. Ulbert József CSc egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • Rácz Gábor, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • Légrádi Csaba, Építészmérnök
 • Herold Marianna, Pályázati tanácsadó
 • Ratku Mihály, Építészmérnök
 • Turcsányi Sándor, Szaktanácsadó, Agrármérnök
 • Bartos György, Művészettörténész
 • Paczona Márta, Festőművész, MTA Régészeti Intézet, művészeti referens
 • Sárközi Gabriella, Dekoratőr
 • Rob Dekker, Egyetemi tanár, docens Hollandia
 • Adri Dekker, Pszichoanalitikus, életviteli tanácsadó, Hollandia
 • Valasovits Zoltán, Állat terápia, sportoktató, lovas sportoktató

Alapadatok:

Magánszemélyek által alapított közhasznú Alapítvány.

Alapítvány jogállása: az alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet.

Az alapítványt a kuratórium irányítja

Közhasznú végzés száma: 3275

Nyilvántartási szám: Pk.60.162/2010/2/I.

Bankszámlaszám : OTP Bank – 11743040 – 20081270

IBAN : HU48 11743040 – 20081270 – 00000000

Elérhetőségek:

Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 73.

Levelezési cím: 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 73.

Telefon/fax: 84/503-126

Telefax: 0036-84/850-075

Mobil: 00 36 307795732

Email: tortenetipark@gmail.com

Munkatársaink:

Szakmai program vezetők

Adminisztrációs munkatársak

Hogyan támogathat bennünket?

Miben segíthet?

Alapítványunk működéséhez szükségünk lenne a következő eszközökre, melyek az itt nyaraló gyermekek színvonalasabb kiszolgálását szolgálnák.

 • Udvar:
  • játszótér (kicsi)
  • fűnyíró
  • kerti bútorok
  • növények (bokrok, fák, virágok)
  • növénytároló edények
 • Technikai eszközök:
  • számítógépek
  • laptopok
  • projektor
  • hangfalak
  • vetítővászon
 • Egyéb:
  • kerékpárok
  • sporteszközök (labdák, kötelek, karikák, bordásfal, stb.)

Támogatásával kapcsolatos kérdéseit a 00 36 307795732 telefonszámon teheti fel.

Hogyan segíthet?

Felajánlását banki átutalással, támogatói levélben, illetve postai csekken is eljuttathatja hozzánk. Kérjük, tüntesse fel adószámát vagy adóazonosító jelét! Alapítványunk a támogatott összegről az 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (7) bekezdése alapján adóigazolást állít ki, melyet postai úton juttatunk el támogatóinknak.

 • átutalással: bankszámla számunk: OTP Bank – 11743040 – 20081270
 • támogatói levéllel: a támogatás összegéről támogatói levelet küldünk utánvéttel, mely tartalmazza az igazolást.
 • csekken történő befizetéssel: postai csekken befizetheti a felajánlott összeget, az Alapítvány címe: „Történeti Park és Erdei Iskola” Alapítvány 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 73.
 • természetben: építőanyagok, eszközök, használati tárgyak, élőmunka felajánlásával. Minden, a munkánkat segítő támogatást örömmel fogadunk, legyen az bármilyen kis mértékű, vagy pár darabos tétel.

Támogatásával kapcsolatos kérdéseit a 00 36 307795732 telefonszámon teheti fel.

Mit nyújtunk mi?

Vállaljuk, hogy támogatóinkat az összes velünk kapcsolatos, általunk kiadott kiadványokban, szórólapon feltüntetjük, az alapítvány honlapján megjelenítjük. Az alapítványunk által üzemeltetett összes létesítményen támogatóink nevét, logoját, cég nevét jól látható helyen elhelyezzük, rendezvényeinken támogatóinkat felsoroljuk.

Közbeszerzés dokumentumai 2017

Beszámolók: